צריך חיזוי שדות מגנטיים? 
עבור מבנה חדש / תמ"א 38 / בנייה ירוקה / טופס 4 / תקן 5281
 

בדקל בדיקות קרינה ומטרדי רעש נשמח לעמוד לשרותך ולהתמודד מול כל הצעת מחיר, אנחנו נותנים:
* יעוץ חינם.
* דוח חוות דעת בטיחות קרינה.
* מדידות קרינה.
* ניתן לקבל הצעת מחיר לדוח בנפרד ולמדידות בנפרד.
* ליווי וזמינות לאורך כל הפרויקט.
* מיגון קרינה.


אל תקבל החלטה לפני שתקבל את הצעת המחיר שלנו

התקשר עכשיו 050-7395751            yoav_ka@yahoo.com פירוט השלבים לצורך חיזוי אומדן שדות מגנטיים


 שלב 1 - התכנון 


ביצוע אומדן זה נובע בשל עיקרון הזהירות המונעת, על פי הנחיית המשרד להגנת הסביבה (חוק הקרינה הבלתי מייננת 2006) לאישור מכון התקנים.
על מנת לבצע אומדן חיזוי של השדות המגנטיים, בתחום הקרינה הבלתי מייננת, של מקורות האנרגיה (חדרי שנאים, מוני חשמל, לוחות חשמל, קווי חשמל של פירים אנכיים ואופקיים).

יש לספק את הנתונים הדרושים לתוכנה המאושרת על ידי המשרד להגנת הסביבה.


  דרישות:
* תכניות פיתוח של הפרויקט.
* סכמה חד קווית של כל מקורות האנרגיה, גודל הלוחות, גודל מרכז מונים.
* מפלסי הקומות.
* תרשימי פי די אף חשמליים של כלל הקומות.
* ציון תוואים של התעלות האנכיות והאופקיות וגובהם מעל לרצפת הקומה.


הפקת דוח חוות דעת בטיחות קרינה עם מסקנות מתוכניות החשמל והמלצות לבטיחות קרינה.

שלב 2 – בדיקות קרינה 

נעשה ע"י מודד קרינה מוסמך מטעם המשרד להגנת הסביבה, מודד קרינה, מודד בהתאם להמלצות חוות דעת בטיחות קרינה, במקומות שמצויין בחוות הדעת ומפיק דוח סופי המציין את רמות הקרינה. הצעת המחיר מסתמכת על דוח חוות הדעת של מהנדס הקרינה, במידה ויש לך כבר חוות דעת נשמח לתת לך הצעת מחיר על מדידות קרינה.הסבר כללי על קרינה מרשת החשמל:


נכון לתחילת שנת 2017 טרם נקבע תקן הקובע סף לעוצמת השדה המגנטי, קיימות המלצות לסף של 1000 מיליגאוס לחשיפה רגעית.
קיימת המלצה לתכנון של מתקני חשמל חדשים, לפי סף לחשיפה ממושכת של עד 2 מיליגאוס.

המשרד להגנת הסביבה פועל על פי עיקרון הזהירות המונעת "עדיף להיזהר מאשר להצטער" ואחת ממטרותיו היא למזער ככול האפשר, באמצעים הטכנולוגיים הקיימים ובעלות סבירה, את חשיפת הציבור לקרינה אלקטרומגנטית ולצמצם את השטח שבו חלות מגבלות בנייה בגלל הקרינה.

נכון לתחילת 2016 המשרד להגנת הסביבה ממליץ על נקיטת הפעולות הדרושות להשגת הפחתה משמעותית של מספר התושבים בכלל וילדים בפרט, החשופים דרך קבע ואף באורח זמני לעוצמות של שדה מגנטי מרשת החשמל הגבוהות מהערכים שהוזכרו בספרות המקצועית, כעלולים לגרום לתוספות סיכון בריאותיות.

תחנות השנאה (טרנספורמציה) רבות נבנות בקרב בתי מגורים: המשרד להגנת הסביבה אינו קובע מיקום של מתקני השנאה, אלה ממליץ לתכנן ולהפעילן בהתאם לעקרונות שנקבעו על ידי וועדת המומחים 2005.

Coi בניית אתרים
תפריט דף הבית טלפוןwazeפייסבוק